Ảnh đại diện của dvska
@dvska
Member since Ngày 01 tháng 09 năm 2005
0 Đề xuất

Dmitry S (Eastern Europe)

Trực tuyến Ngoại tuyến
Senior Software Engineer with 16 years professional experience. Areas of expertise include: Web back-ends with Python, software/data integration, web crawling/scraping. dvska-at-skype –––––––––––––––––––––––––––––– - , Project: Web crawling/scraping & web services Env: Linux Tools: Python, Redis, Flask, RESTful APIs, Tor Role: Back-end web dev - , Project: Automotive vehicles customer info Env: Linux Tools: Python/Django, RESTful APIs, git, JSON, XML, SOAP, MySql, pandas, redis, bootstrap, ajax Role: Back-end integration web dev - , Project: Reporting and Scraping for Burstly/Apple Tools: Python/Django, web services, gevent, fabric, virtualenv, git, Github, nginx, JSON, XML, SOAP, south, tor, jira, supervisor, mysql Role: Back-end Web developer Implemented automatic Tor network involvement Architected and prepared for high load asynchronous load balanced multi-node mode ...
$30 USD/giờ
1 đánh giá
1.2
 • 100%Các công việc hoàn thành
 • 100%Đúng ngân sách
 • 100%Đúng giờ
 • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

 • hình của TZN For dvska only [Sealed]

  “This provider completed the project quickly and met the specifications we agreed upon.”

Các Chứng Nhận

 • Đã kết nối với Facebook
 • Freelancer Ưa Thích
 • Đã Xác Thực Thanh Toán
 • Đã Xác Thực Điện Thoại
 • Đã Xác Thực Danh Tính
 • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự