Profile image of dwayne12
@dwayne12
Flag of Australia Brisbane, Australia
Member since April, 2007
0 Đề xuất

dwayne12

Trực tuyến Ngoại tuyến
What can I say, I love the internet. I love having the ability to make something that thousands or millions of people may or may not see. It's an art form that you can always experiment and improve upon. My portfolio and personal website can be found on: - If you're interested in seeing my work, or getting to know me better.
$40 USD/giờ
1 đánh giá
1.6
  • 25%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Giáo dục

Certificate II Information Technology

2000 - 2005 (5 years)

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự