Ảnh đại diện của DWCmediaworks
@DWCmediaworks
Cờ của United States St. Petersburg, United States
Member since Ngày 17 tháng 01 năm 2009
0 Đề xuất

DWCmediaworks

Trực tuyến Ngoại tuyến
I am a very long standing industry professional capable of everything multi-media, many of my motion graphics, custom music, web graphics etc have been used in many high end projects such as TV/Film etc.. My turnaround times are exceptional along with the art that I create, so let me indulge in your visions today!!!
$35 USD/giờ
7 đánh giá
3.6
  • 45%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự