Ảnh đại diện của dynamicweb
@dynamicweb
Cờ của India
mumbai, India
Thành viên từ March, 2004
0 Đề xuất

dynamicweb 

Dynamic Web Technologies is an ISO 9001:2000 certified company for Quality Assurance providing quality and cost effective software solutions. Our service profile is below; -Web/Internet development -Software Application development -Web Maintenance and support -Text and Premium Messaging Development (SMS) -Wireless Development -E-Commerce Development -Web design -iMode Mobile Development -QuickBooks Development -- SERVICES OFFERED (INDUSTRY WISE) -- -Financial Services (Stock Markets) -Information Security (Risk Management) -Real Estate -CRM Solutions -e-Learning -Human Capital Management (HR & Payroll) -Inventory Management -Premium Text Messsaging (PSMS) -QuickBooks Development -- TECHNOLOGIES USED -- Platforms: Microsoft Windows, Linux Databases: MS SQL Server, Oracle, MySQL, MS Access Languages: Visual Basic, Java, C++, Web Technologies: ,, AJAX, C# JSP, PHP, ASP, Java Servlets, JavaScript, VBScript, XML, HTML /DHTML, Perl, WML, WAP Open Source: CakePHP, DotNetNuke (DNN), Joomla Reporting Tools: Seagate Crystal Reports, Data Dynamics Active Reports Server Side Environments: COM, DCOM, Active-X, EJB Application Servers: BEA Web Logic, Microsoft Transaction Server (MTS) Frameworks/Architecture: J2EE, .NET, CakePHP, DotNetNuke, Joomla, WordPress Creative: Adobe Photoshop, Macromedia Flash, CorelDraw, Adobe aftereffects Other: Infragistics, LoadRunner, Winrunner
$12 USD/giờ
0 đánh giá
0.0
  • N/ACác công việc hoàn thành
  • N/AĐúng ngân sách
  • N/AĐúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Các đánh giá gần đây

Chưa có đánh giá nào.

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự