Ảnh đại diện của dzinewizindia
@dzinewizindia
Cờ của India Kolkata, India
Member since Ngày 31 tháng 12 năm 2007
0 Đề xuất

dzinewizindia

Trực tuyến Ngoại tuyến
These are few of the websites that we have worked:-- 1) 2) (if do not have a flash banner click on this link ) 3) 4) 5) 6) 7) 8)
$7 USD/giờ
1 đánh giá
1.9
  • 100%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự