Ảnh đại diện của ebrahimthex
@ebrahimthex
Member since Ngày 10 tháng 10 năm 2010
0 Đề xuất

Ebrahim Khalil

Trực tuyến Ngoại tuyến
I have little bit of Experience on Web Development, SEO & Affiliate marketing. If you need some or full support then contact me without any hesitation. I'll response based on your need and want. ***Contact me for quality.
$45 USD/giờ
3 đánh giá
2.9
  • 75%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • 50%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Kinh nghiệm

Graphic Design

Mar 2010 - Dec 2011 (1 year)

SQUARE CONSUMER PRODUCTS LTD. is the country's leading ISO certified Fast Moving Consumer Goods (FMCG) manufacturing company. To support our continuous growth, we are looking for smart, energetic and hard-working team-member for the following position.

Giáo dục

B.Sc.

2009 - 2013 (4 years)

Chứng chỉ

PHP (2009)

Infinity Institute Of Business & Technology.

Web Application development Using PHP/MySql.

Các xuất bản

SMM Expert

Any Kinds of Facebook Likes, Twitter Followers and youTube View Granted Order.

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự