Profile image of eDirect
@eDirect
Làm thành viên từ Ngày 19 tháng 10 năm 2004
0 Đề xuất

eDirect

Online Offline
I am a Jay Abraham trained marketing consultant with over six years experience on the internet. Hire me to increase your sales and prospect to client conversion ratio and I will program for you a seven step marketing solution that will blow your competition out of the water before they ever know what hit them!
$100 USD/Giờ
1 Nhận xét
2.8
 • 100%Công việc đã Hoàn thành
 • 100%Đúng ngân sách
 • 100%Đúng hạn
 • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

 • hình của softerlogic Sell 100 Webhosting Accounts $250.00 USD

  “eDirect neglected to work on this project due to an unexpected move. I have rated him '5 - Acceptable' as he has been professional in his conduct and in the return of escrowed funds.”

Xác minh

 • Đã kết nối với Facebook
 • Freelancer ưa thích
 • Thanh toán đã được xác minh
 • Đã xác nhận qua điện thoại
 • Đã xác thực danh tính
 • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự