Ảnh đại diện của editplus
@editplus
Member since Ngày 03 tháng 10 năm 2005
0 Đề xuất

editplus

Trực tuyến Ngoại tuyến
I am a retired Professor of English with 37 years of teaching experience at university level. I possess an M.A. (English;1974) and have done a lot of freelance editing and writing. I am good at preparing need based Power Point presentations from any material supplied. Can help in MLA and APA.
$25 USD/giờ
1 đánh giá
2.7
  • 100%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự