Ảnh đại diện của edjean
@edjean
Cờ của Philippines Bislig City, Philippines
Làm thành viên từ Ngày 24 tháng 02 năm 2011
0 Đề xuất

edjean

Trực tuyến Ngoại tuyến
I am interested to have a job practically to earn extra income. Experienced encoding since high school and college. .i have my own computer with internet work full time or part timemy services covers: Online data entry Offline data entry Excel Data entry Word Data entry Data Entry from hard copy materials to convert it into soft copy using MS Excel or MS Word. Collection Data entry from Image file/ websites and other related date entry jobs.
$2 USD/giờ
2 đánh giá
1.8
  • 67%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • 50%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự