Hình đại diện của Ehotim
@Ehotim
Cờ của Serbia
belgrade, Serbia
Thành viên từ October, 2007
0 Đề xuất

Ehotim

Trực tuyến Ngoại tuyến
Ehotim is the team of young people with many years of experience in web design and web development. We provide original, quality, attractive and functional design solutions which will satisfy your criterions. To each project, from the smallest one to difficult one, we approach with maximum gravity. If you want contemporary look of your firm, and remain noticed, you are on the right place. Using new technologies and following the newest trends Ehotim guarantee high quality solutions which will present you, your business and your firm in right light. We put your demands and your needs in first place.
$14 USD/giờ
25 đánh giá
5.6
  • 100%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • 19%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Chưa có đánh giá nào.

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự