Ảnh đại diện của elapital
@elapital
Cờ của India Bangalore, India
Làm thành viên từ Ngày 07 tháng 04 năm 2009
0 Đề xuất

elapital

Trực tuyến Ngoại tuyến
Our client-centric approach and dedicated professional team is highly process oriented and delivers quality web solutions to the clients in a cost effective manner. We help you establish your digital footprint on the web and leave an impression that lasts. eLapital Solutions operates under the belief that price need not compromise quality. Accessibility, Compatibility, Navigability, Readability and Usability are the inherent 'abilities' of every website built by us.. Communication: we facilitate constant interactions at all levels to give you a better insight of the whole processes.
3 đánh giá
2.9
  • 18%Các công việc hoàn thành
  • 20%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự