Hình đại diện của elasticbrains
@elasticbrains
Cờ của Pakistan Sargodha, Pakistan
Làm thành viên từ Ngày 15 tháng 05 năm 2009
0 Đề xuất

elasticbrains

Trực tuyến Ngoại tuyến
Mubasher Ali is a Certified Public Accountant (CPA), a Sage 50 UK Certified Professional, Virtual CFO, Accountant, Bookkeeper & Accounting Software Consultant. He has tremendous records as an achiever in Accounting Automating, Setup of Accounting System and implementation of Accounting procedures, Policies Manuals, Business Processes, Software Testing and Accounting Software Analysis. He has worked at the positions of CFO, Manager of Finance, Accounting Software Analyst, Virtual Accountant, Bookkeeper, Inventory Controller, and Policy Agent. Mubasher Ali's speciality is in; 1. Sage 50 Accounts (Certified) 2. Xero Accounting 3. Quickbooks Professional (Desktop and Online Versions) 4. Virtual Bookkeeping, Budgeting, Forecasting 5. Accounting Software Testing / Quality Assurance 6. Customized Reports and Crystal Report Writing 7. Technical aspects of accounting systems 8. Managing payments via internet banking, also have expertise in Swiss Finance, Crealogix PayMaker Online Payment Software, Wells Fargo, PayPal
$15 USD/Giờ
các đánh giá về 3
3.3
  • 57%Công việc đã Hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng hạn
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Trải nghiệm

Virtual CFO, Accountant, Bookkeeper and Accounting Software Consultant

Jan 2010

Have been working as Virtual CFO, Accountant, Bookkeeper and Accounting Software Consultant

Giáo dục

MA Economics

2005 - 2007 (2 years)

Graduation in Accounting

1999 - 2001 (2 years)

CMA

2002 - 2005 (3 years)

Bằng Cấp

Sage 50 Certified Professional (2009)

Sage UK Limited

Sage 50 Level 1 Certification

Certified Public Accountant (CPA-UK) (2012)

Association of Certified Public Accountants of UK

Certified Public Accountant

Các xuất bản

Travelicon

Author of Accounting Software modules of ERP Travelicon

Landlord Vision

Author of Accounting Application associated with Landlord Vision (Property Management System)

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự