Ảnh đại diện của elogix
@elogix
Cờ của Pakistan Karachi, Pakistan
Làm thành viên từ Ngày 26 tháng 10 năm 2004
0 Đề xuất

elogix

Trực tuyến Ngoại tuyến
Incise Solutions is a web design and development company, providing web design, PHP development, Joomla, wordpress and many other open source customization. Moreover, we have the highly experienced team to work on search engine optimization and search Engine marketing. We focus on growing with the growth of clients. Our customers are companies & organizations of all sizes ranging from start-ups to large enterprises who want to use the Internet as a platform to expand their business. We work on the cutting edge technologies to enhance the existence of our customers in the Internet World. We excel in Open Source Customizations for Joomla, Word press, Drupal, Magento with a reasonable rates. We also develop the custom modules of Joomla and wordpress. Along with that we have used, Virtue-mart, OS Commerce, Mall's, Volusion and many more for e commerce.
$25 USD/giờ
11 đánh giá
4.1
  • 75%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • 9%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Bằng cấp

Sun Certified Programmer for Java(TM) 2 platform (SCJP). (2006)

Sun Microsystems

Sun Certified Programmer for Java(TM) 2 platform (SCJP).

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự