Ảnh đại diện của emeeme
@emeeme
Cờ của Argentina Rio Cuarto (cordoba), Argentina
Member since Ngày 09 tháng 09 năm 2004
0 Đề xuất

emeeme

Trực tuyến Ngoại tuyến
Computer Analyst from National University of Rio Cuarto, Córdoba, Argentina. More than 9 years of experience designing and programming websites using HTML, CSS, PHP, MySQL, JQuery, AJAX, Javascript, WordPress and E-Commerce. Strong knowledge of English (oral and written). Specializing in Wordpress and E-Commerce. I can offer you a professional quality work, at an accesible price. Analista en Computación de la Universidad Nacional de Río Cuarto, Córdoba, Argentina. Más de 9 años de experiencia diseñando y programando sitios web usando HTML, CSS, PHP, MySQL, JQuery, AJAX, Javascript, WordPress y E-Commerce. Muy buen manejo de Inglés (oral y escrito) Especialista en Wordpress y E-commerce. Puedo ofrecerle un trabajo de calidad profesional, a un precio accesible.
$15 USD/giờ
110 đánh giá
6.1
  • 98%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • 42%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự