Ảnh đại diện của emphaticmedia
@emphaticmedia
Cờ của United States Lake Elsinore, United States
Member since Ngày 01 tháng 09 năm 2008
0 Đề xuất

emphaticmedia

Trực tuyến Ngoại tuyến
$15 USD/giờ
1 đánh giá
1.6
 • 33%Các công việc hoàn thành
 • 100%Đúng ngân sách
 • 100%Đúng giờ
 • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

 • hình của jhorsdc2000 PHP Parse XML file on another server (quick and simple) $65.00 USD

  “Had great communication, read my information completely before bidding. Knew exactly what I wanted and delivered the product in a VERY short time, it was done before it was due. I am highly motivated to only work with USA based freelancers after such a quick and concise turn around. EXCELLENT WORK!!!!”

Các Chứng Nhận

 • Đã kết nối với Facebook
 • Freelancer Ưa Thích
 • Đã Xác Thực Thanh Toán
 • Đã Xác Thực Điện Thoại
 • Đã Xác Thực Danh Tính
 • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự