Hình đại diện của EngKhaledB
@EngKhaledB
Làm thành viên từ Ngày 20 tháng 10 năm 2010
0 Đề xuất

EngKhaledB

Trực tuyến Ngoại tuyến
A top rated & Professional Web Developer, with more than 6 years of experience developing several types of Websites and Web Applications. My Core Skills: - PHP & OOP & MySQL - CodeIgniter MVC & Laravel MVC Framorks - WordPress Development Setup & Customization -- WordPress Themes Development ( Custom Development ) -- WordPress Plugins Development ( Custom Development ) - ASP.NET Web Forms & MS SQL - CSS3, HTML5, jQuery & Bootstrap CSS Framework - Resonsive Layouts PSD to HTML, PSD to WordPress - RESTful APIs - Agile Development Methodology - Cloud Computing - Strong Analysis and troubleshooting Skills I'm the type of person that if you ask me a question and I don't know the answer, I'm gonna tell you that I don't know. But I bet you what, I know how to find the answer and I will find the answer..
$20 USD/hr
1 Nhận xét
2.6
  • 100%Công việc đã Hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng hạn
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Trải nghiệm

Web Developer

Nov 2012 - May 2016 (3 years)

I've worked as a Web Application Developer, I've build several projects like Archiving systems - Using [login to view URL] Web Forms & MS SQL Financial system - Using PHP, CodeIgniter, Oracle PL/SQL, CMS website using PHP, CodeIgniter

Giáo dục

Good

2005 - 2010 (5 years)

Bằng Cấp

Web Developer by ASP.NET (2008)

Islamic University of Gaza

Web Developer by [login to view URL], Ajax, CSS, XHTML, JQuery

Microsoft Certified Professional Developer (2010)

Vision Plus Company

- Microsoft .NET Framework – Application Development Foundation - Microsoft .NET Framework 3.5 – Windows Forms Application Development - PRO: Designing and Developing Windows Applications Using the Microsoft .NET Framework 3.5 - Microsoft .NET Framework 3.5, [login to view URL] Application Development - PRO: Designing and Developing [login to view URL] Applications Using the Microsoft .NET Framework 3.5 - Microsoft .NET Framework 3.5, [login to view URL] Application Development - Microsoft .NET Framework 3.5 – Windows Communication Foundation Application Development

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự