Ảnh đại diện của erbiumgroup
@erbiumgroup
Cờ của India Cochin, India
Làm thành viên từ Ngày 08 tháng 06 năm 2009
0 Đề xuất

erbiumgroup

Trực tuyến Ngoại tuyến
We are an established web development company delivering web development services of any complexity to clients worldwide. Being in IT business for over many years 'Choptheweb' has a strong team of very skilled experienced IT experts. Our customers are companies of all sizes ranging from startups to large enterprises who realize that they need a professional internet solution to generate revenue streams, establish communication channels or streamline business operations...
$10 USD/giờ
1 đánh giá
1.6
  • 50%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự