Profile image of ergen
@ergen
Thành viên từ February, 2004
0 Đề xuất

ergen 

I have been working over 15 years as a Software Developer and a 5-year as a Project Manager. My work included both long term (over 3 years) and short term projects. Programming Languages • Delphi (DevExpress, FastReports, ReportBuilder, own components, Windows Services, Low level API), • C# (DevExpress, FastReports), • C/C++, • PHP Databases: • MS SQL (architecture, programming – stored procedures, triggers, optimization, OLAP, database analyzing, data scraping (extraction) ), • Firebird (architecture, programming – stored procedures, triggers, optimization, database analyzing, data scraping (extraction) ) • MySQL (architecture, programming – stored procedures, triggers, optimization, database analyzing, data scraping (extraction) ), Hardware communication: • biometrics, • finger prints scanners, • magnetic / chip card readers • barcode scanners, • receipt printers , • touch screens Experience areas : • Time Attendance solutions (biometrics, finger prints scanners, magnetic / chip card readers) • Retail POS (barcode scanners, receipt printers , touch screens) • Hospitality POS (barcode scanners, receipt printers , touch screens) • Rental systems (barcode scanners, receipt printers , touch screens) • Debt collection systems
$20 USD/giờ
0 đánh giá
0.0
  • N/ACác công việc hoàn thành
  • N/AĐúng ngân sách
  • N/AĐúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Các đánh giá gần đây

Chưa có đánh giá nào.

Chứng Nhận

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự