Ảnh đại diện của esthytraduction
@esthytraduction
Cờ của Ghana Accra, Ghana
Thành viên từ February, 2007
0 Đề xuất

esthytraduction

Trực tuyến Ngoại tuyến
Virtual Linguistic Solutions (VLS) is a home-grown internationally-acclaimed outsourcing language company. As the leading e-commerce outsourcing linguistic company in West Africa for close to five years, VLS specialises in translation, localisation, language interpreting, copywriting (including technical and creative writing), and proofreading. Our language services are specifically tailored to give you unbelievable edge over competitors worldwide.
$12 USD/giờ
2 đánh giá
4.0
  • 67%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • 14%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự