Ảnh đại diện của eurekasoftwares
@eurekasoftwares
Cờ của India Ambala, India
Member since Ngày 07 tháng 02 năm 2007
6 Đề xuất

eurekasoftwares

Trực tuyến Ngoại tuyến
My industry experience spans across 11 years that too entirely in PHP and related technologies so can carry out this assignment.
$15 USD/giờ
28 đánh giá
6.4
  • 78%Các công việc hoàn thành
  • 95%Đúng ngân sách
  • 95%Đúng giờ
  • 13%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự