Ảnh đại diện của evanhabib
@evanhabib
Làm thành viên từ Ngày 23 tháng 08 năm 2008
0 Đề xuất

evanhabib

Trực tuyến Ngoại tuyến
I am S M Omar Habib but known as Ivan Habib in Blogging and Online community. When I discovered internet then I understand online is my home. Since then I've created lots of websites and my personal blog. Now I want to show my experience.
$8 USD/giờ
2 đánh giá
2.7
  • 100%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Kinh nghiệm

Team Leader

Jul 2008

I've founded Isotopes Group to provide different service like Web Design, Software Development, SEO, Data Entry, Article Writing and other Services.

Giáo dục

Bachelor

2006 - 2011 (5 years)

Bằng cấp

Web Programming (2010)

BUET

I have completed a course on Web Programming from Bangladesh University of Engineering and Technology.

Các xuất bản

Thesis Theme Customization

I have written a book about Thesis theme customization. The book is published by Tuna Publisher, 27 Neelkhet, Dhaka, Bangladesh.

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự