Ảnh đại diện của evernewdev
@evernewdev
Member since Ngày 18 tháng 06 năm 2009
2 Đề xuất

Evernew Dev

Trực tuyến Ngoại tuyến
Web Scraping is a computer software technique of extracting information from websites and then convert it into structured data. We can extract information from websites which required authentication or have very complex structure or use some anti-scraping techniques to keep the bots away. We provide data extraction services including but not limited to: » Yellow Pages Data Scraping » White Pages Data Scraping » Super Pages Data Scraping » Business Directory Scraping » Products Data Scraping » Daily Deals Scraping
$20 USD/giờ
154 đánh giá
6.6
  • 94%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • 17%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự