Hình đại diện của evernewdev
@evernewdev
Làm thành viên từ Ngày 18 tháng 06 năm 2009
2 Đề xuất

evernewdev

Trực tuyến Ngoại tuyến
Web Scraping is a computer software technique of extracting information from websites and then convert it into structured data. We can extract information from websites which required authentication or have very complex structure or use some anti-scraping techniques to keep the bots away. We provide data extraction services including but not limited to: » Yellow Pages Data Scraping » White Pages Data Scraping » Super Pages Data Scraping » Business Directory Scraping » Products Data Scraping » Daily Deals Scraping
$20 USD/Giờ
các đánh giá về 154
6.6
  • 94%Công việc đã Hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng hạn
  • 17%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự