Ảnh đại diện của evgeny
@evgeny
Thành viên từ March, 2004
0 Đề xuất

evgeny

Trực tuyến Ngoại tuyến
Programming - Visual Basic, VBA - Borland C, Borland C++, Visual C++, Borland C++ Builder, MFC - Borland J Builder 3.5-4, Java Beans, Forte For Java, Net Beans, JDBC - Borland/Inprise Delphi 1.x ? 5.x, Kylix, VCL, BDE - ODBC, OLE DB, ADO, RDB, RDBMS, SQL, MS SQL, MSDE, MSJet 4.0, MS Access, Visual Foxpro, database design, database programming - x86 Assembly language, x386 protected mode - PROLOG, LISP - COM, ActiveX, OLE - Win32 API Programmer Analyst - Rational Rose 2000 - Erwin 98 - UML Operating Systems - Windows 2000 Professional and Advanced Server - Windows NT Workstation and Server - Windows 9x - Windows 3.x - MS-, DR-, TR- DOS - Solaris, Linux, FreeBSD Web development - HTML authoring, DHTML, XML, VRML - Java, JSP, Servlets - VBScript, JavaScript - ASP, CGI, Perl Other skills - Applications support - Audio, video streams - Portable publishing, web publishing - MS Office, MS Visio
$8 USD/giờ
0 đánh giá
0.0
  • N/ACác công việc hoàn thành
  • N/AĐúng ngân sách
  • N/AĐúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Chưa có đánh giá nào.

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Xem các Freelancer tương tự