Hình đại diện của evgeny
@evgeny
Làm thành viên từ 1 tháng 4, 2004
0 Đề xuất

evgeny

Trực tuyến Ngoại tuyến
Programming - Visual Basic, VBA - Borland C, Borland C++, Visual C++, Borland C++ Builder, MFC - Borland J Builder 3.5-4, Java Beans, Forte For Java, Net Beans, JDBC - Borland/Inprise Delphi 1.x ? 5.x, Kylix, VCL, BDE - ODBC, OLE DB, ADO, RDB, RDBMS, SQL, MS SQL, MSDE, MSJet 4.0, MS Access, Visual Foxpro, database design, database programming - x86 Assembly language, x386 protected mode - PROLOG, LISP - COM, ActiveX, OLE - Win32 API Programmer Analyst - Rational Rose 2000 - Erwin 98 - UML Operating Systems - Windows 2000 Professional and Advanced Server - Windows NT Workstation and Server - Windows 9x - Windows 3.x - MS-, DR-, TR- DOS - Solaris, Linux, FreeBSD Web development - HTML authoring, DHTML, XML, VRML - Java, JSP, Servlets - VBScript, JavaScript - ASP, CGI, Perl Other skills - Applications support - Audio, video streams - Portable publishing, web publishing - MS Office, MS Visio
$8 USD/hr
0 nhận xét
0.0
  • N/ACông việc đã Hoàn thành
  • N/AĐúng ngân sách
  • N/AĐúng hạn
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio Items

Các nhận xét gần đây

Không có nhận xét nào.

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Xem những Freelancer tương tự