Hình đại diện của evgenys
@evgenys
Làm thành viên từ Ngày 05 tháng 05 năm 2004
0 Đề xuất

evgenys

Trực tuyến Ngoại tuyến
Programming Visual Basic, VBA Borland C, Borland C++, Visual C++, Borland C++ Builder, MFC Borland J Builder 3.5-4, Java Beans, Forte For Java, Net Beans, JDBC Borland/Inprise Delphi 1.x ? 5.x, Kylix, VCL, BDE ODBC, OLE DB, ADO, RDB, RDBMS, SQL, MS SQL, MSDE, MSJet 4.0, MS Access, Visual Foxpro, database design, database programming x86 Assembly language, x386 protected mode PROLOG, LISP COM, ActiveX, OLE Win32 API Programmer Analyst Rational Rose 2000 Erwin 98 UML Operating Systems Windows 2000 Professional and Advanced Server Windows NT Workstation and Server Windows 9x Windows 3.x MS-, DR-, TR- DOS Solaris, Linux, FreeBSD Web development HTML authoring, DHTML, XML, VRML Java, JSP, Servlets VBScript, JavaScript ASP, CGI, Perl Other skills Applications support Audio, video streams Portable publishing, web publishing MS Office, MS Visio
$8 USD/hr
0 nhận xét
3.1
  • 100%Công việc đã Hoàn thành
  • N/AĐúng ngân sách
  • N/AĐúng hạn
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Không có nhận xét nào.

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự