Hình đại diện của EvrenWeb
@EvrenWeb
Cờ của United Kingdom Londonderry, United Kingdom
Làm thành viên từ Ngày 22 tháng 10 năm 2005
0 Đề xuất

EvrenWeb

Trực tuyến Ngoại tuyến
We are a team of web professionals (1 web programmer and 2 graphic designers) who can give you what you want, when you want. You define, we design. For best quality, fast and reliable web solutions choose us. We have provided web sites and hosting for more than 200 customers world wide (mostly UK, USA and Turkey). Our wide design portfolio includes mostly PHP+MYSQL driven CMS based web sites, as well as static web sites with extreme quality. Each customer will recieve at least 3 references and a working demo for their site before they send us anything.
$20 USD/Giờ
1 Nhận xét
1.0
  • 100%Công việc đã Hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng hạn
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Không có nhận xét nào.

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự