Ảnh đại diện của expectations
@expectations
Cờ của United States Rockingham, United States
Member since Ngày 24 tháng 11 năm 2006
0 Đề xuất

Expectations

Trực tuyến Ngoại tuyến
I'm an experienced article writer, although I have taken some time off, I am now back and looking for work.
69 đánh giá
5.4
  • 100%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • 18%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự