Profile image of ExpertMIS
@ExpertMIS
Flag of India Bangalore, India
Member since October, 2006
0 Đề xuất

ExpertMIS

Trực tuyến Ngoại tuyến
I am freelancer and undertake translation jobs, virtual administration,Content Writing for web, articles, copywriting, proofreading, Copy and paste, Excel, Access, word , any data-entry projects that come my way. Additional I am proof-reader and editor for a reputed NGO newsletter. I also have experience with Bookkeeping & Accounting .
2 đánh giá
2.0
  • 100%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • 100%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự