Hình đại diện của expprog
@expprog
Cờ của India
near kolkata, India
Thành viên từ March, 2004
0 Đề xuất

expprog 

I have with above six years of professional experience, good technical abilities and skills developed by a strong work ethic and responsible hardworking. ·Expertise in HTML, PHP, MySQL, Apache Web Server, JavaScript, VB Script, VB 6.0, Oracle 8. .Knowledge of Dream Weaver, Front page. Proven expertise in HTML/DHTML, Flash/swish, FlashMX, Director 8.5,Cool Edit, Sound Forge, Mix FX, Flax, Maya 3D, 3D Studio Max, Swish 2.0,Cool 3D, Adobe Photoshop, animation software. I also have good knowledge and experience in the field of SEARCH ENGINE OPTIMIZATION.
$10 USD/hr
50 đánh giá
6.0
  • 100%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • 11%Tỉ lệ thuê lại

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự