Ảnh đại diện của exquisitewriting
@exquisitewriting
Cờ của Kenya Nairobi, Kenya
Member since Ngày 03 tháng 10 năm 2009
0 Đề xuất

Finance Professionals

Trực tuyến Ngoại tuyến
We are an outfit of professional accountants and auditors. We are committed to providing quality services in the field of accountancy and auditing. We are proficient in the use of accountancy software and provide a range of services such as budget preparation, forecasting, bookkeeping and financial projections. We also provide auditing services, assurance engagements and non-assurance reports. With us you are assured of top class professionalism and timely delivery of assigned projects.
$30 USD/giờ
4 đánh giá
2.6
  • 50%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự