Ảnh đại diện của eyekiller
@eyekiller
Cờ của Pakistan Haripur, Pakistan
Member since Ngày 21 tháng 01 năm 2009
0 Đề xuất

eyeboy

Trực tuyến Ngoại tuyến
I've a WordPress blog I was an aspiring screenwriter, wrote five feature length and six short film screenplays. But I gave that profession because financial needs and started article writing which has been a quite attractive profession for me. Screenwriting helped me to improve my English a lot. Now watching movies and reading celebrities help me to improve my English language skills. I've been enjoying my job because its a creative thing like screenwriting and helps me to cover my living expenses too. I took TOEFL iBT securing 70/120.
$3 USD/giờ
4 đánh giá
3.7
  • 40%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • 20%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự