Ảnh đại diện của ez4e
@ez4e
Member since Ngày 20 tháng 10 năm 2007
0 Đề xuất

ez4me

Trực tuyến Ngoại tuyến
I have 3+ year experience working on Android/Java projects. I have also experience of working on Bluetooth Low Energy projects using Beacons.
$10 USD/giờ
36 đánh giá
5.2
  • 95%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • 60%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Kinh nghiệm

Flash/Flex Actionscript Developer

Apr 2009

I have 5 year experience on Flash/Flex Development and Adobe AIR too. I love using Designer Patterns as well as my favourite framework (PureMVC) to my Actionscript 3.0 projects. It makes my code portable to almost any famous technologies.

Senior Graphic Designer

Jan 2004 - May 2008 (4 years)

I have 7 year experience in Graphic Designing, you can see my portfolio at:

Giáo dục

BFA

1998 - 2002 (4 years)

Chứng chỉ

Flash/Flex Actionscript (2007)

eVenture Solutions

It was a fast track certification to gain experience in Flash/Flex and Actionscript skills.

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự