Ảnh đại diện của facethemetal
@facethemetal
Thành viên từ May, 2009
0 Đề xuất

facethemetal

Trực tuyến Ngoại tuyến
I've been recording music and sound effects for over 5 years. I've graduated from Full Sail University with Recording Arts degree. In my spare time over the last couple years, I've been working with website creation and their manipulation with the PHP language and the MySQL database language. I've completed 2 narration projects and multiple radio, movie trailer, and a podcast intro projects. I work for cheap only as a competitive tactic; it does not represent my quality of work at all.
$20 USD/giờ
1 đánh giá
1.0
  • 100%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự