Ảnh đại diện của fahadsajid
@fahadsajid
Làm thành viên từ Ngày 29 tháng 05 năm 2013
0 Đề xuất

fahadsajid

Trực tuyến Ngoại tuyến
I am a Software Engineer possessing significant web development experience and real time process control embedded code within large organizations. I have extensive development experience with several different languages including C,ASP.net,Java Script and various assemblers. My primary technical competencies include systems design and development utilizing Java, XML/XSL, SOAP, HTML, C,C#,DNN,AJAX,JQUERY,XAML,JavaScript and much more.I have excellent communication skills and can interface with all levels within an organization. I also have extensive expertise employing C and Visual Studio languages for real-time embedded code systems, as well as designing and developing convenient, logical and easy to use application interfaces.I have a B.S(Hons) degree in Computer Science from the Forman Christian College(FC College).
$10 USD/giờ
2 đánh giá
4.9
  • 100%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • 50%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Kinh nghiệm

Senior Software Engineer

Mar 2016

Development,Bug Fixing,Unit testing,Supervision,Software architecture etc

Software Engineer

Feb 2014 - Mar 2015 (1 year)

C #,Sql Server Management,JavaScript,Ajax,JQuery,WEBApi,Restful Services,RDLC,SAP Crystal ReportIng etc

software Engineer

Jun 2013 - Mar 2014 (9 months)

C #,Sql Server Management,SharePoint Server,Syncfusion APis,Windows App Store,etc

web developer

Feb 2013 - Jun 2013 (4 months)

C#,SQL Server

Giáo dục

Bcs (Hons)

2008 - 2012 (4 years)

Bằng cấp

graphic designing (2007)

The IBL College

Adobe,Flash,Dreamweaver, etc

Hardware Engineering (2004)

The IBL College

System Configration,Windows installation etc

Các xuất bản

Volunteer

public Dealing,data entry, etc

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự