Ảnh đại diện của faisalkhan0704
@faisalkhan0704
Member since Ngày 28 tháng 08 năm 2014
1 Đề xuất

Faisal Khan

Trực tuyến Ngoại tuyến
Services include but not limited to Server Configuration (Apache, Nginx) Expert Web Services (Stripe, Zoho, Salesforce) Joomla, Wordpress (Hosting/installation/Multisite Setup/Theme/Templates) Google Cloud (CDN, Instance, Networking, Load balancer, LAMP Stack Installation) Amazon Web Services PowerMTA Installation/Interspire/Sendy/Mailwizz (SMTP/IP Rotation/SPF/DKIM/rDNS) One-Click Landing Page Services (Leadpages, Clickfunnels, Landing, Instapage, Landigi, Wishpond, Pagewiz, Unbounce) -Payment Gateways Integration PPC (Adwords, Bing, Amazon, AdRoll) Google Analytics, Tag manager and re-marketing tag installation. CSS/PHP/JS/MySQL/NoSQL I am confident that I can be a perfect asset for any project that requires Adobe -Photoshop & adobe illustrator skills - as well as any web development skills.
$22 USD/giờ
18 đánh giá
4.5
  • 83%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 98%Đúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự