Ảnh đại diện của fanfavorite
@fanfavorite
Làm thành viên từ Ngày 19 tháng 09 năm 2007
0 Đề xuất

fanfavorite

Trực tuyến Ngoại tuyến
Another Take Studios is a full-service multimedia company offering high-quality marketing solutions for all businesses. Using the latest technology, we aim to enhance our clients' marketing strategies and establish a creative advantage for their companies. Our services include still photography, video production, web design, graphic design and web hosting. Our cost-effective services are specifically designed to meet the needs of your organization. Another Take Studios will work with you through all stages of your marketing campaign. According to your requirements, we will help plan marketing strategies, assist with their implementation and provide follow-up support.
$30 USD/giờ
1 đánh giá
2.7
  • 100%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • 50%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự