Hình đại diện của farhadakram
@farhadakram
Cờ của Pakistan Chishtian, Pakistan
Làm thành viên từ 18 tháng 9, 2015
1 Đề xuất

farhadakram

Trực tuyến Ngoại tuyến
I'm an expert software developer with experience in many fields. My Experience covers the following: 1- Technical Writing, Content Writing, Blog Writing, Article Writing 2- Proofreading 3-Java, C++, C#, Scala and Python 4- Data Structure, OOP, MVC, I/O and Design Patterns. 5- UML (class, sequence, use case and activity) diagrams. 6- .NET Desktop Based Development using WPF, XAML, C#, Entity Framework. 7-Java SE, Java Swing and JavaFX Desktop Based Development. 8- JavaEE, JSP, Servlets, Spring, Hibernate and Microservices. 9- HTML5, CSS, Bootstrap and JS and PHP Based Web Application Development. 10- ASP .NET and ASP .NET MVC Based Web Application Development. 11- Android Development 12- iOS Developer in Swift. About me. I have a degree in Software Engineering from International Islamic University located in Islamabad, Pakistan.
$10 USD/hr
33 nhận xét
4.4
  • 100%Công việc đã Hoàn thành
  • 84%Đúng ngân sách
  • 87%Đúng hạn
  • 19%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Giáo dục

BS Software Engineering

2013 - 2017 (4 years)

Bằng Cấp

C++ Fundamentals for Absolute Beginners (2013)

Microsoft Virtual Academy

All the fundamentals for C/C++ from basic to advance level.

Programming in C++ Jump Start (2013)

Microsoft Virtual Academy

Software development using Object Oriented Programming in C++.

Python Fundamentals for Absolute Beginners (2013)

Microsoft Virtual Academy

Complete whole course and pass all exams and quiz. Programming in python with all fundamentals in python.

Data Structures and Algorithms Expert (2014)

Microsoft MEC (Massively Empowered Classrooms)

Development of software using data structures and different algorithms.

Certified Java SE Progamer (2015)

Oracle

Desktop Based Application Development.

C# Fundamentals for Absolute Beginners (2016)

MIcrosoft Virtual Academy

All the fundamentals for C# from basic to advance level.

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự