Hình đại diện của fezley52
@fezley52
Làm thành viên từ 2 tháng 6, 2018
1 Đề xuất

fezley52

Trực tuyến Ngoại tuyến
Hi, I am Ahsan Habib Abdul Bari as SEO ll SMM ll Data Entry Expert. At last few years I worked several job. I’m offering this service for your business. * SEO * Domain Research * Digital Marketing * Social Media Mearketing * Lead Generation * Keyword Research * Link Building * Linkdin * MS Excel * MS Word * Facebook Mearketing * Web Research
$3 USD/hr
3 nhận xét
3.3
  • 67%Công việc đã Hoàn thành
  • 28%Đúng ngân sách
  • 28%Đúng hạn
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Trải nghiệm

SEO, SMM, Data Entry

Mar 2018

I am specialized in SMM, SEO. I have lots of experience in Data Typing, Data Entry.

Giáo dục

BSS

2016 - 2019 (3 years)

Bằng Cấp

SEO & Data Entry (2018)

Sheikh Kamal IT Training Center

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự