Ảnh đại diện của ff3301
@ff3301
Cờ của Uruguay Montevideo, Uruguay
Member since Ngày 09 tháng 04 năm 2014
1 Đề xuất

FF3301

Trực tuyến Ngoại tuyến
Ethical hacking, Forensic analysis, Linux and Windows skills, Sql Server, Mysql, PostreSQL, Web Applications infrastructure deployment, and security improvements. Experience in JBOSS, Apache Tomcat, Apache httpd, Nginx. SSL/TLS and Certificates problem solver in every kind of technology/system. Development in Java, python, PHP, C, C++, ruby, git, svn, etc. Web scrapping with python.
$31 USD/giờ
10 đánh giá
3.7
  • 100%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự