Ảnh đại diện của FighterFalcon07
@FighterFalcon07
Member since Ngày 15 tháng 11 năm 2007
0 Đề xuất

FighterFalcon07

Trực tuyến Ngoại tuyến
I am an experienced and seasoned freelance writer. As a professional writer I have an excellent command of the English language, grammar, and spelling. I have ghost-written over 600 articles on a large variety of topics. I have also ghost-written two ebooks. One was about on the sport of paintball, 150 pages, & the other was on the topic of Business Branding,30 page. All my work is original and has never failed any copy testing. In addition, I am building a website titled Scam Hunter.
$2 USD/giờ
2 đánh giá
3.5
  • 25%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự