Ảnh đại diện của finbuks
@finbuks
Cờ của India Kolkata, India
Member since Ngày 09 tháng 12 năm 2015
5 Đề xuất

Nisha More

Trực tuyến Ngoại tuyến
We love what we do and we also make sure you love what we do for you. Designs & Codes #@!$ is what we eat, drink and sleep. Bring us your wildest dreams and we will make sure we get it turned into a top quality product. We stack technology within ourselves. Technologies we are working are as follows: Back-End Technologies : - PHP , .NET(C#) , Python, Node JS(JavaScript) Frameworks:- Yii,CI,Laravel,Django,CodeIgniter Front-end :- HTML5,HTML,CSS,Javascript,Angular. js,JQuery,Bootstrap,React.js, Native Mobile App:- Objective c(ios), Java(Andriod), Database:- SQL-MySQL,Oracle,SQLite,MongoDB Open Source:- Wordpress, Magento, Shopify, We also specialize in creative responsive (mobile friendly) and effective websites on HTML5/CSS3 or WordPress/Shopify/Bigcommerce platforms and more. We always put customer service first making sure you get what you want.
$15 USD/giờ
94 đánh giá
6.7
 • 89%Các công việc hoàn thành
 • 97%Đúng ngân sách
 • 88%Đúng giờ
 • 11%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Kinh nghiệm

Project Manager, Web Designer & Developer

Jan 2011

We stack technology within ourselves: Technologies we are working are as follows: Back-End Technologies : - PHP , .NET(C#) , Python, Node JS(JavaScript) Frameworks:- Yii,CI,Laravel,Django,CodeIgniter Front-end :- HTML5,HTML,CSS,Javascript,Angular. js,JQuery,Bootstrap,, Native Mobile App:- Objective c(ios), Java(Andriod), Database:- SQL-MySQL,Oracle,SQLite,MongoDB Open Source:- Wordpress, Magento, Shopify,

Chứng Nhận

 • Preferred Freelancer Program SLA
  87%
 • PHP Level 1
  78%
 • US English Level 1
  75%

Các Chứng Nhận

 • Đã kết nối với Facebook
 • Freelancer Ưa Thích
 • Đã Xác Thực Thanh Toán
 • Đã Xác Thực Điện Thoại
 • Đã Xác Thực Danh Tính
 • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự