Ảnh đại diện của FIXLLC
@FIXLLC
Thành viên từ July, 2007
0 Đề xuất

RIF LLC

Trực tuyến Ngoại tuyến
Software and PCB Developer
$5 USD/giờ
2 đánh giá
3.4
  • 100%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • 50%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Kinh nghiệm

Software Developer

Sep 2007

Giáo dục

Master

2003 - 2008 (5 years)

Chứng chỉ

MCSD (2008)

MCSD

MCSD

Các xuất bản

Software Developer

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự