Ảnh đại diện của FlakDevelopment
@FlakDevelopment
Cờ của France Paris, France
Member since Ngày 07 tháng 08 năm 2006
0 Đề xuất

FlakDevelopment

Trực tuyến Ngoại tuyến
Please no $5/hour offers. Those are really insulting, we spent YEARS to learn how to do the magic we do.
$50 USD/giờ
1 đánh giá
2.6
  • 100%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • 14%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự