Profile image of FourthNail
@FourthNail
Member since November, 2005
0 Đề xuất

FourthNail

Trực tuyến Ngoại tuyến
I am a freelance illustrator, animator, character designer, web designer, and print designer in Dallas Texas.
$25 USD/giờ
1 đánh giá
3.1
  • 100%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • 50%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

  • image of Eradicator Logo For A Mambo Website! $50.00 USD

    “John has demonstrated the ability to an idea and fashion it into reality. I have worked with several graphic developers, and when it comes to ability, professionalism, quality John cannot be beat. I know from this point out I will only use John as my source of graphic talent, but I implore you to give him a shot, you will be thrilled that you did. Thanks John!”

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự