Ảnh đại diện của frame6
@frame6
Thành viên từ March, 2008
0 Đề xuất

frame6

Trực tuyến Ngoại tuyến
A freelance graphic artist with over ten years of experience. I design and clean-up logos. I create clip art, illustrations, retouch and enhance bitmap images, convert photos to pop art, and convert photos to vector with colorization. Among my regular projects are: photo pop art, photo to vector conversions, promotional merchandise, logos educational materials, dinner wares and coffee mugs.
$12 USD/giờ
1 đánh giá
3.0
  • 100%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Kinh nghiệm

Assistant Head Artist

May 1989 - Jan 2000 (10 years)

I created designs on ceramic products (mugs to dinnerware etc.) for export to the European market. I also supervised work done by other artists for quality checking and layout for print.

Giáo dục

Bachelor of Fine Arts

1982 - 1986 (4 years)

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự