Profile image of frame6
@frame6
Làm thành viên từ Ngày 26 tháng 03 năm 2008
0 Đề xuất

frame6

Online Offline
A freelance graphic artist with over ten years of experience. I design and clean-up logos. I create clip art, illustrations, retouch and enhance bitmap images, convert photos to pop art, and convert photos to vector with colorization. Among my regular projects are: photo pop art, photo to vector conversions, promotional merchandise, logos educational materials, dinner wares and coffee mugs.
$12 USD/Giờ
1 Nhận xét
3.0
  • 100%Công việc đã Hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng hạn
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Trải nghiệm

Assistant Head Artist

May 1989 - Jan 2000 (10 years)

I created designs on ceramic products (mugs to dinnerware etc.) for export to the European market. I also supervised work done by other artists for quality checking and layout for print.

Giáo dục

Bachelor of Fine Arts

1982 - 1986 (4 years)

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự