Ảnh đại diện của FrankSlade
@FrankSlade
Member since Ngày 14 tháng 06 năm 2007
0 Đề xuất

Harishankar N

Trực tuyến Ngoại tuyến
Expert in building Phone Gap based Android, Iphone, Windows phone mobile apps. Visit below link to see apps developed by me.
$60 USD/giờ
1 đánh giá
1.8
  • 100%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự