Hình đại diện của freelance
@freelance
Cờ của United States
bloomfield, United States
Thành viên từ March, 2004
0 Đề xuất

freelance

Trực tuyến Ngoại tuyến
THE ID HUT "Creating Your ID" --------------------------------------------- ::Professional services:: >>Web Design >>Web Development >>Logo Design >>Banner Design >>Animated Banner Design >>Flash Development >>Corporate ID Development >>Graphic Design >>Print Design ::100% satisfaction:: Experience: (Flash Desgins) With quality experience -- your project will be in great hands. Always providing 100% satisfaction to all clients! Experienced in all areas of web development, web design, graphic design, SEO marketing, flash development, print media design, database programming, and varioius other disciplines. Our design team offers the highest quality designs using php, MySQL, perl, SQL, .NET, .ASP, javascript, flash action scripting, HTML, and more. We at The ID Hut are proud to offer sleek and custom graphic designs as well as the most complex programming systems such as sales and inventory management systems for the corporate world. Josh Buice The ID Hut "Creating Your ID"
$25 USD/giờ
38 đánh giá
5.2
  • 100%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • 16%Tỉ lệ thuê lại

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự