Hình đại diện của freelancernewtec
@freelancernewtec
Cờ của India Noida, India
Làm thành viên từ 4 tháng 12, 2015
2 Đề xuất

freelancernewtec

Trực tuyến Ngoại tuyến
Overall 14 years experience in the field of Software development, deployment and project management. We can earn money by bitcoin trading. I have developed a wonderful bitcoin trading bot. If you are interested in bitcoin trading, please visit me : live:.cid.51c3771d0e65e879 ✅ Skills • C#/Vb.Net, SOLID Principles • ASP.Net/MVC/HTML/CSS/JavaScript/JQuery/Bootstrap/Angular •Drupal/PHP/PHP Core/WordPress/Larvel/CodeIgniter • RESTFul API/Micro services • MS Azure/Azure Service Fabric/Azure Service Bus/Logic App • MS SQL, SQL AZURE, MYSQL • MongoDb/RoboMongo, Azure Table Storage, Azure DocumentDb • Entity Framework: Database First/Code First • Message Queues:- RabbitMQ, Azure storage Queue • VSS, SVN, TFS, GitHub, Bitbucket • JIRA/Confluence • Agile software Development Scrum/Kanban • TeamCity and Octopus (CI/CD) • Testing: - NUnit and xUnit Fluent Assertions, Specflow • CQRS • Moq/Just Mock • Serilog Logging • Elastic Search and Kibana • MassTransit • Autofac • Integration of DHL/UPS/FedEx/NT APIs • Payment gateway(PayPal, PayUMoney) Implementation • QUARTZNet Services • Hosting expertise different hosts like GoDaddy, MOCHA, Digital Ocean etc.
$15 USD/hr
10 nhận xét
4.5
 • 82%Công việc đã Hoàn thành
 • 88%Đúng ngân sách
 • 91%Đúng hạn
 • 14%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio Items

Các nhận xét gần đây

Trải nghiệm

Project Leader

Mar 2016 - Jan 2018 (1 year)

Working in Agile software development.

Project Leader

Sep 2006 - Jan 2016 (9 years)

Worked on .Net platform with following skill sets:

Giáo dục

MCA

2000 - 2003 (3 years)

B.Sc.

1996 - 1999 (3 years)

Chứng nhận

 • C# 1
  80%
 • US English Level 1
  80%

Xác minh

 • Đã kết nối với Facebook
 • Freelancer ưa thích
 • Thanh toán đã được xác minh
 • Đã xác nhận qua điện thoại
 • Đã xác thực danh tính
 • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự