Ảnh đại diện của freelancerp
@freelancerp
Cờ của India Noida, India
Member since Ngày 17 tháng 12 năm 2008
0 Đề xuất

freelancerp

Trực tuyến Ngoại tuyến
PROGRAMMER| WEB ANALYST| WEB DESIGNER | Accounts |Finance Team 1: Around 8 years of experience in Accounts and Finance. Team 2: I have a 10+ years for experience in complex flash data driven application including php, asp, Flex , SQL Server, MySql. Web based Technologies/ Servers: CSS, VXML, XML, Eclipse, Flash Media Server 3.5 Database systems: Microsoft Access, MSSQL, MySQL. Programming languages: Actionscript 3, Actionscript 2, C++, Visual Basic, Lingo, DHTML, PHP, JavaScript, VBA, PERL. Digital Image Authoring: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator. Digital Media Authoring: Adobe Flex, Adobe Flash CS4, CS3, Adobe Director, Adobe Dreamweaver. My Key Skills: PHP, MySQL, JavaScript, Ajax, HTML, BootStrap, NodeJS, Cake, Joomla, Jquery, OsCommerce, PayPal, Face book API Integration(Live Stream Box), Live Stream API, Create PHP Web service, Action Script 3 with PHP, Google Chart Api, Jquery User Interface and GUI Interface, Bean Stream Payment Gateway, Ext JS Yahoo Grid, Iconnect API.
$10 USD/giờ
1 đánh giá
1.0
  • 100%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự