Hình đại diện của FreelancingPro
@FreelancingPro
Cờ của United States Boynton Beach, United States
Làm thành viên từ Ngày 02 tháng 10 năm 2005
0 Đề xuất

FreelancingPro

Trực tuyến Ngoại tuyến
Devora Gila offers customized copywriting, editing, and proofreading services. Web copy, press releases, editorials, bios, reviews, surveys, songwriting, lyrics and lyric translation, scripts and script editing, research and article writing using SEO keywords, and more. Translations (Spanish-English, Hebrew-English). Experienced Foreign Language Teacher w/curriculum development. B.A. in Linguistics (Harvard University), M.A. in Spanish (Middlebury College). Background in writing for education, media, and the arts.
$20 USD/Giờ
các đánh giá về 2
2.2
  • 100%Công việc đã Hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng hạn
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Không có nhận xét nào.

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự