Ảnh đại diện của FreelancingPro
@FreelancingPro
Cờ của United States Boynton Beach, United States
Làm thành viên từ Ngày 02 tháng 10 năm 2005
0 Đề xuất

FreelancingPro

Trực tuyến Ngoại tuyến
Devora Gila offers customized copywriting, editing, and proofreading services. Web copy, press releases, editorials, bios, reviews, surveys, songwriting, lyrics and lyric translation, scripts and script editing, research and article writing using SEO keywords, and more. Translations (Spanish-English, Hebrew-English). Experienced Foreign Language Teacher w/curriculum development. B.A. in Linguistics (Harvard University), M.A. in Spanish (Middlebury College). Background in writing for education, media, and the arts.
$20 USD/giờ
2 đánh giá
2.2
  • 100%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự